Sunday, October 16, 2011

Kumpulan Gambar Status Yahoo Messenger

Berikut Gambar-gambar status Yahoo Messenger yang dapat anda pasang di web anda. Pilih salah satu gambar status Yahoo Messenger di bawah ini, lalu copy scriptnya di bawah gambar tersebut dan paste di web anda. Jangan lupa ganti tulisan YAHOO_ID_ANDA dengan ID Yahoo anda.

 1. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=1">
  </a> 
   
 2. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=2">
  </a>
   
 3. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=5">
  </a>
   
 4. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=6">
  </a>
   
 5. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=7">
  </a>
   
 6. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=8">
  </a>
   
 7. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=9">
  </a>
   
 8. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=10">
  </a>
   
 9. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=11">
  </a>
   
 10. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=12">
  </a>
   
 11. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=13">
  </a>
   
 12. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=14">
  </a>
   
 13. <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=15">
  </a>
   
 14.  <a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_ANDA" border="0">
  <img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_ANDA&t=16">
  </a>


SOURCE: http://finderonly.com/2008/11/05/kumpulan-gambar-status-yahoo-messenger/

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com